Meghívók

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete

(1026 Budapest, Pasaréti út 16.)

 MEGHÍVÓ

Kedves Egyesületi Tagunk!

Értesítelek, hogy az Egyesület évi rendes közgyűlését 2019. március 21. napján, 17 óra 00 percre hívom össze, melynek helyszíne a Közjegyzők Háza (1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3b) I. emelet.

Napirendi pontjaink – a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvhitelesítők megválasztását követően a következők:

  1. / Az elnök és alelnök beszámolójának elfogadása,
  2. / A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadása
  3. / A 2018. üzleti év beszámolójának elfogadása
  4. / Egyéb

Közgyűlésen való megjelenésedre számítunk!

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést 2019. március 21. napján, 17 óra 05 perckor tarjuk a Közjegyzők Háza (1087 Budapest, Stróbl Alajos utca 3b) I. emeletén, változatlan napirendi pontokkal. A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Kelt Budapesten, 2019. január 28. napján

 

Üdvözlettel:

dr. Mányoki Ádám s.k.

egyesületi elnök