Szervezet

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete szervezete

 

Pénzügyi Bizottság:

dr. Szabó Sára (bizottsági elnök)

dr. Szabó Sára (bizottsági elnök)

Feladat: egyesületi vagyon kezelése, egyesületi tagjegyzék vezetése

Kulturális és Sportbizottság

Járó Valéria  (elnök)

Feladat: Egyesület szabadidős programjainak összeállítása és programok megszervezése és lebonyolítása.

Jogi és Oktatási Bizottság

Szabó Tímea (elnök)

Feladat: Egyesület éves oktatási programjának összeállítása, és az oktatások megszervezése és lebonyolítása.

Informatikai Bizottság

dr. Mányoki Ádám (elnök)

Feladat: Egyesület honlapjának szerkesztése, moderálása és karban tartása.

Felügyelő Bizottság

 

Feladat: egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és a közgyűlési határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése

Területi csoportok

Feladat: Területi Kamara illetékességi területén egyesületi programok szervezése.

Miskolci területi Csoport

 

Győri területi Csoport