Célok

Az Egyesület célja

  •  segítse a közjegyzői hivatásra történő felkészülést,
  •  a közjegyzőhelyettesek testületi érdekeinek képviseletét,
  •  támogassa a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a területi közjegyzői kamarák munkáját,
  •  elősegítse a közjegyzők és a közjegyzőhelyettesek közötti kapcsolattartást.

 

Ennek érdekében: 

  • javaslatokat dolgoz ki, véleményezi a közjegyzőhelyetteseket érintő rendelkezések tervezetét,
  • szervezi tagjai oktatását és továbbképzését belföldön és külföldön egyaránt,
  • képzési javaslatot készít a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére a közjegyzőhelyettesek sokoldalú felkészítése érdekében,
  • a területi kamarák közjegyzőhelyettes tagjain keresztül segíti a területi kamarák elnökségét feladatai megoldásában, képviseli a közjegyzőhelyettesek érdekeit,
  • általános javaslatot dolgoz ki a közjegyzőhelyettesek minősítésének szempontjaihoz,
  • együttműködik és kapcsolatot tart a külföldi társszervezetekkel, tájékoztatja őket a magyar közjegyzőhelyettesek helyzetéről.