Felhasználási szabályzat

Jelen felhasználási szabályzat a Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete (1026 Budapest, Pasaréti út 16.) által üzemeltetett www.kjoh.hu honlap felhasználásának feltételeit tartalmazza, és kötelező érvényű minden felhasználóra.

Felhasználónak a minősül a honlap minden látogatója.

A Felhasználási szabályzatot a honlap üzemeltetője bármikor módosíthatja. A módosított szabályzat feltételei a módosítás időpontjától kezdve hatályosak.

Az adatkezelés az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályoknak, így különösen az alábbiaknak megfelelően történik:

– Magyarország Alaptörvénye (továbbiakban: Alaptörvény),

– 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Regisztráció:

A honlapon a Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesületének tagjai vagy pártoló tagjai regisztrálhatják magukat.

Regisztrációkor névként és felhasználónévként a teljes nevet kell megadni, e-mail címként pedig létező e-mail címet.

A regisztrációt követően a felhasználót e-mailben értesítjük a regisztráció sikerességéről. A felhasználó az e-mailben kapott linkre kattintva aktiválhatja regisztrációját. Az aktiválást követően az adminisztrátor – amennyiben a regisztráló az Egyesület tagja és regisztrációja megfelel a jelen Felhasználási szabályzatban foglaltaknak – jóváhagyja a regisztrációt, így a felhasználó az Egyesület tagjai számára hozzáférhető tartalmakat is megtekintheti. A jóváhagyás megtagadása esetén a felhasználó kifogását az info@kozjegyzo.hu e-mail címen jelezheti az adminisztrátor felé.

A regisztrációval a felhasználó elfogadja a Felhasználási szabályzatot.

 

Kommentelés

A honlapon jóváhagyott regisztrációval rendelkező felhasználónak lehetősége van a többi felhasználóval társalgást folytatni, a tartalmakat kommentelni (a továbbiakban: megnyilvánulások).

Az Egyesületi honlap által lehetővé tett megnyilvánulások célja a szakmánkhoz, az Egyesülethez és annak tagjaihoz méltó párbeszéd, elsősorban – de nem kizárólagosan – szakmai kérdésekben, ezért a megnyilvánulásokkal kapcsolatban az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

A megnyilvánulásokat moderáljuk.

A jelen szabályzatnak meg nem felelő, vagy a jó ízlést vagy valakinek a jogos érdekét egyébként sértő megnyilvánulásokat töröljük. Azon felhasználó regisztrációját, akivel szemben e szankció egy éven belül háromszor kerül alkalmazásra, töröljük.

A megnyilvánulásokban tilos: a személyeskedés, agresszív vagy obszcén hozzászólás, mások megalázása, a gyűlölködő megjegyzések használata, különösen, ha azok bárkinek a vallására, etnikai hovatartozására, nemére, politikai meggyőződésére, külsejére, a kérdésben elfoglalt, a megszólalóéval nem egyező véleményére vonatkoznak. Tilos továbbá olyan linket beilleszteni a szövegbe, amely a fenti előírásoknak meg nem felelő oldalra mutat.

Fényképet, videó felvételt a felhasználóknak nincs lehetőségük az oldalra feltölteni.

 

Fényképek, videó felvételek

Az Egyesület rendezvényein résztvevők jelentkezésükkel hozzájárulnak, hogy az eseményről készült képeket, videó felvételeket a honlapon közzétegyük.

Amennyiben a megjelent felvétel valakinek a jogos érdekét sérti, panaszát az info@kjoh.hu e-mail címen jelentheti be. A sértő tartalmat töröljük.

Az Egyesület nem vállal felelősséget semmiféle, közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos kárért, elmaradt haszonból, jövedelem elmaradásából, használat-kiesésből, vagy a felhasználók megszólalásaiból eredő olyan károkért, amelyek a weboldalain található információból fakadnak, illetve azokkal kapcsolatosak.